Dla pacjenta

Warto  sprawdzić, czy chirurg, u którego mam mieć operację posiada stosowną specjalizację. Można to zrobić na stronie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej http://www.ptchprie.pl, gdzie opublikowane są nazwiska wszystkich lekarzy specjalistów.

Czy konsultacja przed zabiegiem jest konieczna?

Tak konsultacja przed zabiegiem jest konieczna. Pacjent przedstawia swoje oczekiwania, a lekarz możliwości operacyjne oraz  spodziewane rezultaty. Każdy zabieg jest inny. Konsultacja pozwala na dobranie odpowiedniej metody operacyjnej oraz omówienie postępowania przed i pooperacyjnego. Pacjent dostaje zgodę na operację do domu aby mógł się z nią zapoznać.

Jak się przygotować do operacji?

Należy  mieć ze sobą wyniki badań zleconych przez lekarza podczas konsultacji. Pacjent powinien mieć własne kosmetyki, kapcie i piżamę. Podczas pobytu w Klinice pacjenci maja dostęp do TV oraz bezpłatnego WiFi.

Czy istnieje ryzyko wystąpienia powikłań po operacji?

Po operacji plastycznej, tak jak i po każdej innej operacji, mogą wystąpić groźne powikłania i komplikacje.

  • Narkoza. Znieczulenie miejscowe lub ogólne może wywołać  powstanie reakcji alergicznej, której następstwem  są  przejściowe zmiany na skórze, spadek ciśnienia czy nawet  omdlenie. W skrajnych przypadkach może dojść do wystąpienia wstrząsu, który jest stanem zagrożenia zdrowia i życia. Dlatego przy większości zabiegów jest lekarz anestezjolog aby w razie niebezpieczeństwa pomoc mogła być udzielona jak najwcześniej. Podczas pierwszej konsultacji należy poinformować lekarza o chorobach przewlkłych, przyjmowanych lekach i innych zaburzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo znieczulenia i operacji.
  • Krwotok. Nawet przy niewielkim zabiegu chirurgicznym może wystąpić krwawienie.  Niektóre zabiegi takie jak plastyka brzucha, redukcja piersi lub face-lift są związane z większym ryzykiem krwotoku. W celu obniżenia ryzyka masywnego krwawienia stosuje się dokładną hemostazę podczas zabiegu, kleje tkankowe i opatrunki uciskowe. Pacjenci proszeni są przed zabiegiem o wykonanie testów oceniających podstawowe parametry krzepnięcia krwi (APTT, INR, morfologia z oceną ilości erytrocytów i poziomu krwinek płytkowych), które pozwalają wykryć nieprawidłowości zwiększające ryzyko krwawienia.
  • Powikłania zakrzepowo-zatorowe. Jeśli  pacjent ma żylaki kończyn dolnych lub jeśli w przeszłości wystąpiły choroby lub następstwa zakrzepowo-zatorowe,  warto o tym  poinformować lekarza . Kobiety powinny poinformować o leczeniu antykoncepcyjnym lub innym hormonalnym. Przyjmowanie hormonów jest jednym z czynników podwyższających ryzyko zakrzepowe.
  • Infekcja. Zdarza się jak przy innych operacjach. Pojawia się najczęściej kilka dni po operacji plastycznej. Jeśli do niej dochodzi, konieczne jest Przestrzeganie zaleceń lekarskich. Najczęściej konieczna jest codzienna zmiana opatrunków (we własnym zakresie lub w klinice), Przyjmowanie antybiotyków, czasem rewizja rany. Gojenie po wystąpieniu infekcji może trwać znacznie dłużej nawet kilka miesięcy.  .
  • Blizny. Operacja plastyczna zawsze pozostawia blizny. Proces gojenia zwykle następuje dość szybko, choć może zająć nawet 3 lata. Blizny z początku są czerwone, a po upływie miesiąca bledną i robią się płaskie.

Start typing and press Enter to search